Regulamin

 REGULAMIN XXVIII Biegu im. Stefana Bąka

Osiek nad Notecią, 12 sierpnia 2018 r.

 1. CEL:
 • Popularyzacja biegania i nordic walking jako najprostszych form ruchu i aktywnego wypoczynku.
 • Propagowanie zdrowego trybu życia.
 • Upamiętnienie postaci Stefana Bąka – działacza sportowego z Osieka nad Notecią.
 • Promocja Osieka nad Notecią i Gminy Wyrzysk w Polsce i na świecie jako miejsca przyjaznego do uprawiania Sportu.
 1. TERMIN I MIEJSCE
 • Data: 12 sierpnia 2018 r. (niedziela), godz. 13.00.
 • Miejsce: Muzeum Kultury Ludowej w Osieku nad Notecią, ul. Dworcowa 12.
 • Dystans: bieg główny – 10 km, marsz nordic walking – 5 km.
 • Biuro zawodów: Muzeum Kultury Ludowej w Osieku nad Notecią, ul. Dworcowa 12.
 1. ORGANIZATORZY

 GŁÓWNY:

 • Klub Biegowy TSK Orzeł Osiek

WSPÓŁORGANIZATORZY:

 • Muzeum Kultury Ludowej w Osieku nad Notecią
 • Gmina Wyrzysk
 • Starostwo Powiatowe w Pile
 • Towarzystwo Krzewienia Kultury Fizycznej „Kolejarz” Bydgoszcz
 • Uczniowski Klub Sportowy Orzeł przy Szkole Podstawowej w Osieku nad Notecią
 • OSP Osiek nad Notecią
 • OSP Bąkowo
 • Komisariat Policji w Wyrzysku
 • Szpital Powiatowy w Wyrzysku
 1. PATRONAT MEDIALNY:
 • redakcja „Tygodnika Nowego”
 • redakcja „Faktów Pilskich”
 • radio Nakło.
 1. TRASA BIEGU GŁÓWNEGO :
 • Start: Muzeum Kultury Ludowej, kolejno: ulica Dworcowa, Widokowa, Spacerowa, Podgórna, Dworcowa, Różana, XX-lecia, XXX-lecia, Jasna, Słowiańska, Wyrzyska, Szkolna, Jasna, Ceramiczna, XX-lecia, Staszica, Dworcowa, Muzeum Kultury Ludowej (2 pętle).
 • Bieg odbywa się po nawierzchni bitumicznej, z kostki brukowej, miejscami droga gruntowa.
 • Na trasie znajdują się punkty z wodą na ok. 2,5 km; 5 km i 7,5 km.
 • Trasa biegu oznaczona będzie co kilometr.
 • Limit czasu na pokonanie trasy 1,5 godziny.
 1. WARUNKI UCZESTNICTWA:
 • Prawo startu w biegu głównym mają wszyscy chętni którzy mają ukończone 16 lat i potwierdzą swój udział w sekretariacie zawodów (warunkiem dopuszczenia osób niepełnoletnich do startu jest obecność rodzica lub opiekuna prawnego legitymującego się dokumentem ze zdjęciem w momencie weryfikacji zawodnika w sekretariacie zawodów lub posiadanie i przedłożenie podczas weryfikacji zawodnika, pozwolenia na udział w biegu, podpisanego przez rodzica lub opiekuna wraz z numerem PESEL).
 • Przedłożenie ważnego zaświadczenia lekarskiego stwierdzającego zdolność do udziału w biegu długodystansowym lub złożenie pisemnego oświadczenia o braku przeciwwskazań do biegu.
 • Udokumentowanie przynależności do właściwej grupy wiekowej.
 • Dokonanie opłaty startowej – wpisowego określone w regulaminie (dotyczy biegu głównego i nordic walking – prosimy o potwierdzenie).
 • W celu weryfikacji każdy zawodnik musi zgłosić się osobiście w biurze zawodów.
 • Numery startowe wydawane będą po okazaniu dowodu wpłaty startowego i po złożeniu oświadczenia o zdolności zdrowotnej do udziału w biegu od godz. 11.00 do 12.30 w dniu biegu.
 1. ZGŁOSZENIA:
 • Zgłoszeń do biegu głównego można dokonać elektronicznie na stronie inetsport.pl., w zakładce „Zapisy na biegi” do dnia 8 sierpnia 2018 r.
 • Osobiście w biurze zawodów w dniu startu w sytuacji, gdy limit uczestników nie zostanie wykorzystany (bieg główny i nordic walking opłata 40 zł).
 • Organizator wprowadza limit 250 biegaczy i 50 kijkarzy.
 1. SPRAWY FINANSOWE
 • Koszty organizacyjne ponoszą organizatorzy.
 • Koszty osobowe ponoszą sami uczestnicy lub jednostki delegujące.
 • Od zgłaszających się do biegu głównego pobierana będzie opłata startowa
  • do dnia 8 sierpnia 2018 r. – 30 zł
  • w dniu 12 sierpnia 2018 r. – 40 zł.
 • Prawo do 50% zniżki opłaty startowej mają: młodzież szkolna, wszyscy mieszkańcy Gminy Wyrzysk.
 • Wpisowe raz wniesione nie podlega zwrotowi.
 • W ramach wpisowego uczestnicy otrzymują ciepły posiłek, wodę, elektroniczny pomiar czasu, pakiet startowy, w tym m. in. koszulkę.
 • Organizator gwarantuje rozmiar koszulki wskazany przez uczestników zarejestrowanych do 01.08.2018 r. Osoby zarejestrowane po tym czasie nie mają gwarancji otrzymania koszulki we wskazanym przez siebie rozmiarze.
 • Dane do przelewu:

Towarzystwo Sportowo-Kulturalne Orzeł Osiek

Ul. Sportowa 3a/1

89-333 Osiek nad Notecią

nr konta bankowego: 03 8937 0007 0015 1858 2000 0010

z dopiskiem

XXVIII Bieg S. Bąka , Imię i nazwisko zawodnika i rok urodzenia

 1. POMIAR CZASU:
 • Organizator zapewnia pomiar elektroniczny w biegu głównym.
 • Pomiar czasu i ustalenie kolejności będzie dokonywać firma iNet Technology za pomocą chipów mocowanych przy bucie.
 • Brak chipa jest jednoznaczny z dyskwalifikacją zawodnika.
 • Każdy zawodnik musi zwrócić chip na mecie.
 • Do klasyfikacji generalnej liczy się czas brutto dla pierwszych 50 uczestników, na pozostałych miejscach będzie liczony czas netto.
 1. KLASYFIKACJA I NAGRODY

Bieg główny

 • Zawodnicy sklasyfikowani na miejscach I – III w kategorii open kobiet i mężczyzn otrzymują pamiątkowe puchary oraz nagrody.
 • Miejsca I – III w każdej kategorii wiekowej kobiet i mężczyzn otrzymują pamiątkowe puchary.
 • Nagrody nie dublują się.
 • Klasyfikacja wiekowa

Mężczyźni :          Rocznik:                     Kobiety:

M 16 – 19  lat        2002- 1999                 K 16 – 19 lat

M 20 – 29 lat        1998 – 1987               K 20 – 29 lat

M 30 – 39 lat        1988- 1979                 K 30 – 39 lat

M 40 – 49 lat        1978- 1969                 K 40 – 49 lat

M 50 – 59 lat        1968- 1959                 K 50 – 59 lat

M 60 +                      1958                       K 60 +

 • Najstarszy uczestnik biegu oraz najlepsi biegacze (kobieta i mężczyzna) z Gminy Wyrzysk otrzymają nagrody rzeczowe.
 • Zawodnicy na miejscach 1-250 otrzymują pamiątkowy medal.

Klasyfikacja drużynowa

 • W ramach drużyny klasyfikowanych jest 4 najlepszych zawodników danego zespołu. Warunkiem jest wcześniejsze zgłoszenie jednobrzmiącej nazwy reprezentowanego zespołu. W klasyfikacji zostaną ujęci zarówno członkowie grup formalnych (klubów) jak i instytucji, grup firmowych.
 • Drużyna składa się z minimum 4 osób w tym co najmniej jednego przedstawiciela płci przeciwnej (może to być trzech mężczyzn i jedna kobieta, trzy kobiety i jeden mężczyzna lub dwie kobiety o dwóch mężczyzn).
 • Jeden zawodnik może reprezentować tylko jedną drużynę.
 • Za drużynę odpowiedzialny jest kapitan, który reprezentuje drużynę i kontaktuje się z organizatorem. Kapitan ma obowiązek do 8 sierpnia 2018 r. zgłosić swoją drużynę (podając jej nazwę i swój numer telefonu) do dyrektora zawodów na adres e-mail: bakamila@wp.pl.
 • Za wynik uznany do klasyfikacji drużyny uznaje się sumę czterech najlepszych czasów osiągniętych przez jej zawodników, w tym minimum jednego przedstawiciela płci przeciwnej. Zwycięża drużyna, której suma 4 najlepszych czasów jest najmniejsza.
 • Najlepsze III drużyny otrzymują puchary oraz nagrodę niespodziankę.

Nordic walking

 • Zawodnicy sklasyfikowani na miejscach I – III w kategorii open kobiet i mężczyzn otrzymują pamiątkowe puchary oraz nagrody.
 • Miejsca I – III w każdej kategorii wiekowej kobiet i mężczyzn otrzymują pamiątkowe puchary.
 • Nagrody nie dublują się.
 • Klasyfikacja wiekowa

Mężczyźni :          Rocznik:                     Kobiety:

M 16 – 39  lat        2002- 1979                 K 16 – 39 lat

M 40 +                 1978                            K 40 +

 • Zawodnicy na miejscach 1-50 otrzymują pamiątkowy medal.
 1. SPRAWY ORGANIZACYJNE
 • Parkingi będą znajdowały się na Muzeum Kultury Ludowej w Osieku nad Notecią, ul. Dworcowa 12, przy cmentarzu oraz dworcu PKP na ul. Dworcowej.
 • Zabezpieczenie medyczne na mecie oraz karetka pogotowia na trasie.
 • Organizatorzy nie zapewniają noclegów, jednakże dla osób chcących skorzystać z dłuższego pobytu proponujemy miejsca noclegowe w Restauracji „Kasztelanka”, ul. Dworcowa 33a, lub Restauracji „Słoneczna” w Osieku nad Notecią, ul. Leśna 1.

Program zawodów:

1250– uroczyste otwarcie zawodów

1300 – start do biegu na 10 km

1302 – start do marszu nordic walking

ok. 1500 ogłoszenie wyników, wręczenie nagród, zakończenie zawodów

 1. POSTANOWIENIA KOŃCOWE:
 • Zawody odbędą się bez względu na pogodę.
 • Organizatorzy nie odpowiadają za rzeczy wartościowe i rzeczy zagubione podczas zawodów.
 • Każdy startujący w biegu głównym i marszu nordic walking musi posiadać numer startowy.
 • Numer startowy winien być przypięty na klatce piersiowej pod rygorem dyskwalifikacji.
 • Zasłanianie numeru startowego grozi dyskwalifikacją.
 • Pobranie numeru startowego przez zawodnika będzie równoznaczne z akceptacją regulaminu biegu.
 • Każdy zawodnik ma obowiązek zapoznać się z Regulaminem Biegu i zobowiązany jest do jego przestrzegania.
 • Odcinki biegu prowadzące drogami publicznymi zostaną zabezpieczone przez funkcjonariuszy odpowiednich służb i odbędą się przy częściowym i czasowym ograniczeniu ruchu drogowego. Wszyscy uczestnicy biegu zobowiązani będą do zachowania szczególnej ostrożności, a także stosowania się do wydawanych poleceń.
 • Uczestnicy biegu i marszu nordic walking są zobowiązani do przestrzegania zasad ruchu drogowego.
 • Wszyscy uczestnicy startujący w zawodach wyrażają zgodę na przetwarzanie danych osobowych do celów związanych z realizacją zawodów.
 • Ochrona wizerunku – uczestnicy Biegu im. Stefana Bąka wyrażają zgodę na publikacje ich wizerunku w relacjach z biegu zamieszczonych w mediach oraz materiałach promocyjnych Biegu.
 • W sprawach mogących wyłonić się przed i w trakcie imprezy a nie objętych niniejszym Regulaminem rozstrzygają Sędzia Główny i Dyrektor Biegu.
 • Organizatorzy zastrzegają sobie prawo do wyłącznej interpretacji niniejszego Regulaminu.

ORGANIZATORZY